Kennisbank
Storytelling People

Waarom werkt storytelling?

Verhalen vertellen werkt omdat het context, betekenis en emotie geeft aan een boodschap of idee. De mens is erop ingesteld te reageren op verhalen; sinds het ontstaan van onze soort is het vertellen van verhalen de voornaamste manier geweest waarop wij onze kennis hebben gedeeld, onze cultuur en geschiedenis hebben doorgegeven en blijvende indrukken en herinneringen hebben gecreëerd. Met verhalen kunnen we complexe ideeën snel en efficiënt overbrengen, en tegelijkertijd een impactvolle, memorabele ervaring creëren die beklijft. Door feiten en informatie in de vorm van verhalen te presenteren, spreken we tot de verbeelding en kunnen we gevoelens van empathie en begrip oproepen. Verhalen kunnen ons ook samenbrengen en een gedeelde emotionele ervaring creëren. Het helpt ons om ons tot elkaar te verhouden en elkaars perspectief te begrijpen. Ten slotte kan storytelling ons inspireren, uitdagen en positieve veranderingen teweegbrengen.

Storytelling werkt omdat het aansluit bij de manier waarop ons brein informatie verwerkt en ons vermogen om emoties en betekenis te ervaren.

1. Emotionele betrokkenheid: Verhalen hebben de kracht om emoties op te roepen. Emotionele betrokkenheid maakt een verhaal memorabel en trekt de aandacht van mensen. We onthouden en hechten meer waarde aan informatie wanneer deze gekoppeld is aan emotie.
2. Identificatie: Goede verhalen bevatten personages of situaties waarmee mensen zich kunnen identificeren. Dit creëert een persoonlijke band en maakt het verhaal relevant voor het publiek. We voelen sympathie en begrip voor personages die vergelijkbare ervaringen of uitdagingen hebben als wij.
3. Eenvoudige begrijpelijkheid: Verhalen maken complexe informatie begrijpelijk. In plaats van droge feiten of abstracte concepten, zetten verhalen informatie om in concrete, tastbare voorbeelden die gemakkelijker te begrijpen zijn.
4. Visuele verbeelding: Verhalen helpen mensen zich situaties, personages en omgevingen voor te stellen. Dit visuele aspect maakt het verhaal levendig en meeslepend.
5. Eenheid en structuur: Verhalen hebben vaak een duidelijke structuur met een begin, midden en einde. Deze structuur helpt bij het organiseren van informatie en maakt het gemakkelijker te volgen.
6. Herkenbaarheid: Verhalen kunnen universele thema's bevatten die herkenbaar zijn voor een breed publiek. Dit vergroot de aantrekkingskracht en relevantie van het verhaal.
7. Betekenisvolle context: Verhalen plaatsen informatie in een context die betekenisvol is voor het publiek. Hierdoor wordt de informatie relevanter en gedenkwaardiger.
8. Overtuiging en invloed: Verhalen hebben de kracht om overtuigingen te vormen en gedrag te beïnvloeden. Ze kunnen mensen inspireren om anders te denken of te handelen.
9. Mond-tot-mondreclame: Verhalen die sterke emoties oproepen, worden vaak doorverteld. Dit kan leiden tot meer mond-tot-mondreclame en een grotere verspreiding van het verhaal.
10. Verbondenheid: Emotionele verhalen creëren een gevoel van verbondenheid tussen de verteller en het publiek. Het kan mensen het gevoel geven dat ze begrepen en gehoord worden.

De gegevens zijn verzonden en zullen worden verwerkt.