Kennisbank
Storytelling People

Hoe brengt corporate storytelling identiteit tot leven?

Elk bedrijf heeft een identiteit. Een bedrijf komt ergens vandaan en heeft een verleden, zelfs de start-up die vorige maand vorm kreeg in de hoofden van enkele enthousiaste ondernemers. Het verhaal zit verborgen in het onderliggende idee. De vonk die het bedrijf deed ontbranden is het DNA van het bedrijf. Succesvolle bedrijven kennen hun identiteit door en door, en meer dan dat: ze weten die identiteit te vertalen in verhalen die al die fundamentele elementen illustreren. Verhalen die van alle kanten komen, zowel van binnen als van buiten. Verhalen over hoogtepunten om te vieren en dieptepunten om van te leren. Verhalen over individuele voorbeelden van talent en initiatief, maar ook verhalen over de uitzonderlijke kracht van collectieve samenwerking. Storytelling maakt van abstracte toegankelijkheid verhalen over mensen en voor mensen. Dankzij storytelling krijgen identiteit, missie, visie, ambitie en strategie betekenis in de hoofden en harten van mensen.

Corporate storytelling is niet alleen beperkt tot woorden; het omvat ook visuele elementen zoals branding, grafisch ontwerp en marketingmaterialen. Door een coherente en consistente verhalende aanpak te hanteren, kan een organisatie haar identiteit tot leven brengen en een krachtig verhaal vertellen dat stakeholders aanspreekt en betrekt.

1. Definitie van de missie en waarden: Corporate storytelling kan de missie en waarden van een organisatie tot leven brengen door middel van verhalen die laten zien hoe deze principes worden toegepast in de dagelijkse activiteiten van de organisatie. Door echte voorbeelden en anekdotes te delen over hoe medewerkers de missie en waarden belichamen, wordt de identiteit van de organisatie concreet en geloofwaardig.
2. Historie en oorsprong: Verhalen over de oprichting en de geschiedenis van de organisatie kunnen de wortels en de evolutie van de identiteit van de organisatie illustreren. Deze verhalen kunnen de cultuur en de erfenis van de organisatie benadrukken, wat helpt om een gevoel van continuïteit en authenticiteit te creëren.
3. Persoonlijke verhalen van medewerkers: Het delen van persoonlijke verhalen van medewerkers kan de menselijke kant van de organisatie laten zien en de unieke bijdragen en ervaringen van de mensen binnen de organisatie benadrukken. Dit kan het gevoel van verbondenheid en trots onder medewerkers vergroten.
4. Klantverhalen: Het delen van succesverhalen van klanten die de producten of diensten van de organisatie hebben gebruikt, kan de impact van de organisatie op het leven van mensen laten zien. Dit versterkt het idee dat de organisatie waarde toevoegt en betekenisvolle relaties met klanten opbouwt.
5. Innovatie en prestaties: Corporate storytelling kan de innovatieve geest en prestaties van de organisatie belichten door te laten zien hoe problemen zijn opgelost, uitdagingen zijn overwonnen en successen zijn behaald. Dit kan het vertrouwen in de capaciteiten van de organisatie vergroten.
6. Visie voor de toekomst: Het vertellen van verhalen over de visie en ambities van de organisatie kan inspirerend zijn en medewerkers en stakeholders betrekken bij het gemeenschappelijke doel en de toekomstplannen.
7. Crisismanagement: In tijden van crisis kan corporate storytelling worden gebruikt om transparantie, verantwoordingsplicht en empathie te tonen. Het vertellen van eerlijke verhalen over hoe de organisatie met uitdagingen omgaat, kan het vertrouwen van stakeholders herstellen.
8. Merkenbouw: Verhalen kunnen de merkidentiteit van de organisatie versterken door een consistente en herkenbare boodschap te communiceren. Deze verhalen kunnen de waarden, cultuur en unieke eigenschappen van het merk benadrukken.

De gegevens zijn verzonden en zullen worden verwerkt.