Storytelling strategie voor social media

sociale media story storytelling community

Storytelling kan leiden tot een verdubbeling van de koopintentie. Al in 2011 werd dit aangetoond na kwalitatief marktonderzoek door het New Yorkse onderzoeksbureau 3DAccountability. Feit is dat goede en krachtige verhalen eerder en beter doorverteld worden. De inzet van social media kan daarbij van onschatbare waarde zijn. Of toch niet?


Snapchat, Instagram, Twitter, Facebook, Tumblr, Pinterest, LinkedIn, het is bijna onvoorstelbaar dat we ooit zonder deze social netwerken konden functioneren. Je zou dan ook geneigd zijn te denken dat ze door de impact ervan heden ten dage in geen enkele storytelling-strategie ontbreken. Toch zijn er net zoveel voorstanders als tegenstanders als het gaat om de inzet van social media bij storytelling. Volgens mij kun je de inzet ervan op twee manieren benaderen.

Wel of niet het complete verhaal?

Natuurlijk vertel je een corporate story niet in een beperkt aantal tekens, om maar een belangrijk argument van tegenstanders aan te halen. De vraag die zich dan opdringt is of dat noodzakelijk is. Vooral de jongere generaties switchen moeiteloos tussen de verschillende social gremia en maken zich op non-lineaire wijze het verhaal eigen. Daarmee is gelijk het hoge woord eruit: non-lineair. Passen we dat toe op storytelling, non-lineaire storytelling dus, dan heb je het over een verhaal zonder opeenvolgende vertelling. De consument stelt zelf wel het verhaal samen. En dat dan op basis van op het eerste gezicht op zichzelf staande fragmenten zonder enige samenhang, waarbij hij zelf bepaalt welk fragment hij wanneer op welk social netwerk wil lezen.

Alles draait om ‘likes’

Een andere benadering over de inzet van social media in een storytelling-strategie is inzoomen op het karakter ervan. Het boeien en vooral het binden van mensen is één van de belangrijkste functies van storytelling. Laat dat binden, dat connecten, nu ook één van de belangrijkste functies zijn van de social media. In die zin zijn de social media en storytelling dus complementair aan elkaar. En dat schept mogelijkheden. Jonah Sachs stelt in zijn boek ‘Winning the Story Wars’ zelfs dat de snelle opkomst van de social media ervoor gezorgd heeft dat we terug zijn gegaan naar onze storytelling roots. Waar we vroeger met z’n allen rond het kampvuur zaten, zitten we nu met z’n allen achter een device. En vertellen we elkaar nog steeds over hoe onze dag is verlopen, over de city-trip die we gemaakt hebben en nog over heel veel meer. Hoe interessanter onze belevenissen, hoe meer ‘likes’ we krijgen. En is dat niet precies wat we met storytelling willen bereiken?

En de winnende benadering is….

Voor ons is er geen winnende benadering. Voor beide strategieën is veel te zeggen. Alleen vereisen ze ook beide een eigen, creatieve aanpak. Duidelijk is wel dat dat social media niet kunnen zonder storytelling. Maar waar organisaties nog aan moeten wennen is dat consumenten vaak andere verhalen ‘liken’ dat de gebruikelijke corporate verhalen. Het gaat veel meer om menselijke verhalen of om verhalen die het kleine – wist je dat? – detail naar voren halen. En vergeet niet dat beeld steeds belangrijker wordt. Uiteindelijk draait online storytelling om het op gang brengen van interactiviteit. Op welk verhaal kunnen consumenten en medewerkers aanhaken met hun eigen verhalen? Veel organisaties denken nog teveel in middelen en afzonderlijke social media platforms. Storytelling wordt pas succesvol als merken zich zien als ‘broadcast’ medium. Vanuit een online platform wordt dagelijkse een stroom van verhalen, nieuws en informatie gedeeld met de community.

Aan de slag

Wilt u nu gelijk aan de slag met storytelling? U kunt beginnen met eens een kijkje te nemen op onze websites storytellingpeople.nl, corporatestory.nl, storytellingworkshop.nl en voor employee engagement zie storytellingpeople.com. Daar vindt u al heel veel bruikbare informatie. Of kiest u er liever voor meteen de diepte in te gaan? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Download de Storytelling People App!

Alles weten over corporate story en corporate storytelling? Download de Storytelling People App in de App Store of bij Google Play.

Kijk ook eens bij deze blogs:

Over Storytelling People

Storytelling People legt al meer dan 30 jaar corporate stories vast en brengt die tot leven met storytelling en community building.

Onze success stories

Corporate storytelling maakt het abstracte bedrijfsverhaal toegankelijk in verhalen van mensen en voor mensen.

Heineken: de magie
Friesland Campina: gezond groot
NS: de vooruitgang
Sligro: typisch Sligro
Randstad: shaping work
Sustainability: dedication

Storytelling scan aanvragen

Onze Storytelling Scans Implementatie, Verhaal of Cultuur brengen snel en accuraat het potentieel van úw verhaal in kaart. Daarna weet u hoe u storytelling het beste toepast.

* = s.v.p. invullen

Download OneStory® App

Download OneStory® App
Download OneStory® App

Brochure aanvragen

Corporate storytelling brochure

De gegevens zijn verzonden en zullen worden verwerkt.