Corporate story: bron van communicatie

corporate story verbinden team betrokken storytelling

Hoe kan een organisatie zijn communicatiebeleid vormgeven en afstemmen, zodat er een eenduidig beeld ontstaat dat recht doet aan de kernidentiteit?

Hoogleraar corporate communication Cees van Riel introduceerde in 2001 al de Sustainable Corporate Story als inhoudelijk stuurmechanisme voor alle communicatie.

Wie bent u, wat doet u en wat is uw betekenis?

Kernwaarden en mission statements vaak te algemeen van aard en daarom makkelijk te kopiëren. Volgens Van Riel is communicatie in een Sustainable Corporate Story veel effectiever. Zo’n kernverhaal is opgesteld > om de identificatie van de eigen medewerkers met de organisatie te vergroten > om de onderneming succesvol te positioneren ten opzichte van de concurrenten.

Stuurmechanisme: vertrekpunt van alle communicatie

Het succes van een corporate story wordt volgens Van Riel bepaald door de mate waarin en de manier waarop het verhaal verteld wordt door verschillende personen binnen en buiten de organisatie. Om duidelijk te maken hoe het verhaal moet worden ingezet gebruikt Van Riel de Jazz-metafoor. In tegenstelling tot klassieke musici hoeven jazzmuzikanten zich niet strak aan de partituur van het stuk te houden, maar maken zij een eigen interpretatie van de hoofdtonen. Het verhaal moet medewerkers dus een primaire bron van inspiratie bieden, die ze de ruimte geeft er zelf invulling aan te geven.

Inhoudelijke eisen

Van Riel noemt vier inhoudelijke eisen waaraan een corporate story moet voldoen. Ten eerste moet het verhaal in de ogen van alle stakeholders relevant zijn. Ten tweede moet het in de ogen van alle stakeholders ook een realistische weergave zijn van de kernpunten van de onderneming. Ten derde moet het verhaal worden opgesteld in open dialoog met alle relevante stakeholders. Op die manier is het verhaal responsive. Tot slot moet het verhaal sustainable zijn: het is duurzaam als er rekening wordt gehouden met de soms tegengestelde belangen van verschillende stakeholders. Deze inhoudelijke eisen maken goed duidelijk dat een corporate story die alleen de visie van het topmanagement weergeeft niet zal voldoen. Het verhaal moet écht het verhaal van de hele organisatie zijn.

Corporate story als middel voor wederzijds begrip

Een corporate story is volgens Van Riel “geen garantie voor succes, maar een instrument om over en weer steeds meer begrip te creëren tussen de organisatie en haar stakeholders”. Daarmee is het verhaal dus geen doel, maar een middel. Een middel om de identiteit van de organisatie boven tafel te krijgen en consistent uit te dragen.

Aan de slag

Wilt u nu gelijk aan de slag met storytelling? U kunt beginnen met eens een kijkje te nemen op onze websites storytellingpeople.nl, corporatestory.nl, storytellingworkshop.nl en voor employee engagement zie storytellingpeople.com. Daar vindt u al heel veel bruikbare informatie. Of kiest u er liever voor meteen de diepte in te gaan? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Download de Storytelling People App!

Alles weten over corporate story en corporate storytelling? Download de Storytelling People App in de App Store of bij Google Play.

Over Storytelling People

Storytelling People legt al meer dan 30 jaar corporate stories vast en brengt die tot leven met storytelling en community building.

Onze success stories

Corporate storytelling maakt het abstracte bedrijfsverhaal toegankelijk in verhalen van mensen en voor mensen.

Heineken: de magie
Friesland Campina: gezond groot
NS: de vooruitgang
Sligro: typisch Sligro
Randstad: shaping work
Sustainability: dedication

Storytelling scan aanvragen

Onze Storytelling Scans Implementatie, Verhaal of Cultuur brengen snel en accuraat het potentieel van úw verhaal in kaart. Daarna weet u hoe u storytelling het beste toepast.

* = s.v.p. invullen

Download OneStory® App

Download OneStory® App
Download OneStory® App

Brochure aanvragen

Corporate storytelling brochure

De gegevens zijn verzonden en zullen worden verwerkt.