Your story. Your purpose. Unified.

One Story® verenigt organisaties met krachtige verhalen die medewerkers en klanten verbinden aan de missie. Een duidelijke purpose – the Big Why – geeft richting en inspireert mensen. Het vergroot de betrokkenheid en versterkt ambities bij medewerkers om bij te dragen aan een betere wereld.

Divider
Divider

One Story® unites

all the stories

Leeft u de missie van de organisatie?
Weten uw medewerkers en klanten dat?

Zijn organisaties wie ze zeggen dat ze zijn, doen ze wat ze beloven, zijn ze echt betrouwbaar? Uw corporate story speelt een zeer belangrijke rol; de nieuwe generaties kijken meer dan ooit naar het karakter van een bedrijf, hoe het in de wereld staat, de bedrijfscultuur en de mogelijkheden voor persoonlijke groei die het biedt.

Je moet een duidelijke corporate story hebben die alle verhalen binnen het bedrijf verenigt, net als de stam van een boom die de dragende basis is voor alle takken en bladeren. One Story® verbindt mens, merk en organisatie in één verhaal en vormt de blauwdruk voor alle interne en externe communicatie.

Onestory unity circle
unity-of-leadership

Unity of leadership

Bereik betrokkenheid.

Een belangrijke uitdaging is het creëren van een magisch gevoel van verbondenheid binnen een bedrijf. De toekomst van een bedrijf hangt in grote mate af van zijn vermogen om mensen aan te spreken. Het moet hen uitnodigen zich verbonden te voelen, om lid te worden, te blijven en mee te groeien met het bedrijf. De effectiviteit van managers hangt af van hun vermogen om mensen met elkaar te verbinden. 'What's your story?' geldt voor de hele organisatie, maar ook voor elke individuele manager. Wat zijn de beslissende leiderschapservaringen geweest? Hoe kan storytelling worden ingezet voor gerichte teambuilding? Storytelling zorgt uiteindelijk voor de ontwikkeling van sterk leiderschap en succesverhalen. De kracht van onze methodiek ligt in het realiseren van de drie essentiële engagementpijlers: betrokken leiders, betrokken medewerkers en betrokken klanten. One Story® versterkt leiders door middel van een inspirerend verhaal en creëert een bedrijfscultuur van vertrouwen en trots.

unity-of-communication

Unity of communication

Stimuleer participatie.

One Story® geeft u de strategische corporate story voor al uw communicatie. Wie zijn we? Wat drijft ons? Wat is ons verhaal? U moet een duidelijk verhaal hebben dat alle verhalen binnen het bedrijf verenigt. Vertel wie je bent als bedrijf, waar je echt voor staat, waar je in gelooft. Niets is sterker dan de kracht van een verhaal dat door iedereen wordt gedragen en gedeeld. Een duidelijk antwoord op het ‘Waarom bestaan we?’ is de essentie binnen elk bedrijfsverhaal. Het Waarom inspireert mensen, is een anker voor het verhaal en zorgt voor een gevoel van eenheid. Als er iets belangrijk is in deze tijd, dan is het wel eenheid van identiteit en eenheid van ambitie. One Story® vertegenwoordigt de inspiratie van de organisatie en brengt een gevoel over waarmee medewerkers en klanten zich kunnen identificeren. One Story® verbindt mens, merk en organisatie in één verhaal en vormt de blauwdruk voor alle interne en externe communicatie.

unity-of-marketing

Unity of marketing

Creër een gemeenschap.

De wereld staat open voor online marketing. Bedrijven die daar goed gebruik van maken, kunnen hun band met hun klanten versterken. Mensen in het hart raken; dat is wat een sterk merk maakt. Klanten willen emotioneel geraakt worden. Niet op basis van een 'marketingstrategie of doelgroepanalyse', maar op basis van een intrinsieke, positieve merkbetekenis. Maak hen deelgenoot van je droom en waarden, een verhaal van emoties, en het vuur zal branden. De centrale uitdaging voor elk merk blijft: hoe kunnen we van een groot, soms abstract merkverhaal een persoonlijk klantverhaal met betekenis maken? Hoe maak je een diepere verbinding tussen het merk en de consument? In zekere zin denk je niet meer vanuit een merk, maar vanuit een gemeenschappelijk verhaal – dat gevoed wordt met informatie, inspiratie en ervaringen. One Story® transformeert klantpersona's, customer journey, contentstrategie en SEO & SEA in een effectief conversieverhaal.

unity-of-hr

Unity of HR

Bevorder de bedrijfscultuur.

Elk bedrijf heeft een identiteit. Verhalen verduidelijken bedrijfswaarden en geven een gevoel aan de missie, visie en ambitie van een bedrijf. Verhalen verbinden mensen, betrekken hen bij het bedrijf, inspireren en enthousiasmeren hen en maken hen trots op hun collectieve prestaties. En trots is een krachtige, productieve motivator. U wilt ervoor zorgen dat uw medewerkers zich verbonden voelen met uw bedrijf en uw waarden en ambities tot leven brengen. Succes is gebaseerd op een sterk gevoel van saamhorigheid - van deel uitmaken van het verhaal van het bedrijf. One Story® inspireert uw medewerkers met een verbindend organisatieverhaal. Het voedt hun erkenning en trots, en zorgt voor een gevoel van verbondenheid en persoonlijke ontwikkeling.

unity-of-heritage

Unity of Heritage

Ontdek de collectieve mentaliteit.

Een bedrijf komt ergens vandaan en heeft een verleden. Het verhaal zit verborgen in het onderliggende idee. De vonk die het bedrijf deed ontbranden is het DNA van het bedrijf. Uw bedrijfsgeschiedenis is van onschatbare waarde voor uw bedrijf of organisatie. Hierin komen verleden, heden en toekomst samen en wordt de maatschappelijke relevantie van uw bedrijf zichtbaar en voelbaar gemaakt. Uw medewerkers kunnen zich hiermee identificeren en uw relaties weten dat ze op u kunnen rekenen. Een bedrijfsgeschiedenis is meer dan een aaneenschakeling van feiten; het is een verhaal dat herkenning bevordert, een verhaal dat de ziel van een onderneming deelt met de mensen van vandaag. One Story® brengt het verleden, het heden en de toekomst van uw organisatie samen in één krachtig verhaal, van de oorspronkelijke droom tot aan de toekomst van het bedrijf.

Divider
Divider

Vier oplossingen om One Story® voor uw organisatie te creëren

One Story Vier Oplossingen

One Story®

One Story®
is een unieke methode om de krachtigste verhalen binnen organisaties te verenigen.

Heritage
Story

De heritage story verbindt werknemers en klanten met het DNA en de geschiedenis van het bedrijf.

De corporate story vertelt wie je bent als bedrijf, waar je echt voor staat en waar je in gelooft.

Corporate
Story

Story
Manual

De story manual vertaalt de corporate story naar praktische communicatie en content formats.

De conversion story optimaliseert de klantreis en verhoogt de conversie op digitale kanalen.

Content
Cube

Divider
Divider
One Story

One Story® verenigt organisaties
met krachtige verhalen.

Divider
Divider

One Story® App

Op iPhone, iPad en Android device.

One Story App
Apple App Store
Google Play Store
Divider
Divider

One Story® Insights

One Story® is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 9:00 en 18:00.