Dienst Uitvoering Onderwijs

Storytelling People legt de corporate story vast en brengt die tot leven met storytelling

Corporate story Dienst Uitvoering Onderwijs

Op het gebied van informatievoorziening en Informatiehuishouding brengt de Wet Open Overheid veel veranderingen met zich mee. Binnen DUO is dit als programma ‘Verbeteren Informatiehuishouding’ opgepakt. Het doel is om de informatiehuishouding binnen DUO verder aan te scherpen om de (actieve) openbaarmaking en informatieverstrekking aan parlement, pers en publiek te optimaliseren. Samen met het verantwoorde management en projectleiders gebruiken wij de storytelling workshop ‘kernverhaal’ om de essenties van verhaal en programma vast te leggen. Dit is belangrijk om de medewerkers mee te nemen in het totale projectprogramma, waarin betrouwbaarheid de constante is.